Česko sportuje

Česká obec sokolská

Česká obec sokolská

Cílem činnosti ČOS je přispívat ke zvyšování fyzické, kulturní a duchovní úrovně občanů naší demokratické společnosti prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské a kulturní činnosti, výchovy k mravnosti a občanské odpovědnosti. Touto činností se zabýváme již více jak 150 let. V současně době nabízíme v našich oddílech sportu pro všechny, v oddílech výkonnostního sportu a v divadelních, hudebních a pěveckých souborech, moderní sportovní a kulturní program pro všechny generace v Tělocvičných jednotách Sokol na celém území České republiky.

www.sokol.eu

Registrační formulář pro základní školy

Základní údaje

Kontaktní osoba

Přihlašovací údaje

Heslo musí mít minimálně 5 znaků.

Kontrolní kód jste obdrželi v oslovovacím dopise. Bez jeho zadání nebudete moci registraci dokončit. V případě ztráty nebo jiných problémů nás prosím kontaktujte na ceskosportuje@olympic.cz

Přihlášení

 

Počítačka kalorií

Aktivita:

Délka vykonané aktivity (v minutách):

Váha (v kg):

Množství spálených kJ / kcal: