Ceny

Trénink s olympioniky

Každá z aktivních škol může v průběhu školního roku 2016/2017 získat jednu z celkem 28 návštěv olympioniků a legend z Českého klubu olympioniků. Během nich si děti vyzkouší nejrůznější tréninkové prvky, které sportovci využívají v rámci své přípravy například pro zvýšení fyzické kondice či lepší koordinaci. Do soutěže o trénink s olympionikem se mohou zapojit všechny školy, které budou mít k půlnoci 31. 1. 2017 splněno osm disciplín Olympijského diplomu nebo 10 disciplín Olympijského odznaku s minimálně s 50 % žáků (z celkového počtu žáků školy). Školy, jež splní dané podmínky, budou zařazeny do slosování, v jehož rámci vylosujeme z každého kraje dvě vítězné školy. Vyhlášení vítězných škol proběhne 7. 2. 2017, samotná realizace tréninků proběhne: 14 tréninků únor–březen 2017, dalších 14 na podzim 2017.

Závěrečná výhra

Na konci tohoto ročníku Sazka Olympijského víceboje rozdělíme 1 000 000 Kč na nákup sportovního vybavení,a to pro 50 vylosovaných škol. Každá z vítězných škol získá poukaz v hodnotě 20 000 Kč na nákup sportovního vybavení. Do soutěže o závěrečnou výhru se mohou zapojit všechny školy, které budou mít k půlnoci 14. 5. 2017 splněno osm disciplín Olympijského diplomu nebo 10 disciplín Olympijského odznaku minimálně s 80 % žáků (z celkového počtu žáků školy). Školy, jež splní dané podmínky, budou zařazeny do slosování, v jehož rámci vylosujeme vítězné školy. Vyhlášení vítězných škol a předání hlavních výher proběhne v průběhu června 2017.

Věrnostní program
» Více o věrnostním programu zjistíte zde.

Zvýšení prestiže školy

Po úspěšném absolvování Sazka Olympijského víceboje čeká školy:

Certifikát pro školu – podle zapojeného procenta žáků školy v Olympijském diplomu udělíme certifikát za % zapojení žáků: zlatý 95–100 %, stříbrný 75–94 %, bronzový 50–74 % nebo účastnický 20–49 %.

Samolepka pro školu – podle zapojeného procenta žáků školy v Olympijském diplomu udělíme certifikát za % zapojení žáků: zlatý 95–100 %, stříbrný 75–94 %, bronzový 50–74 % nebo účastnický 20–49 %.

Putovní vlajka – pro vítěznou školu v rámci kraje z Krajského kola Olympijského odznaku – OVOV. Vlajky obdrží vítězové krajských kol družstev, kteří budou mít splněno 80% zapojení všech žáků školy – společně pro obě části programu (v případě nesplnění 80% zapojení má na vlajku nárok další škola v pořadí za předpokladu splnění podmínek).

Putovní pohár – pro vítěznou školu republikového finále Olympijského odznaku – OVOV.