Ceny pro aktivní školy

Trénink s olympioniky

Každá z aktivních škol může v průběhu školního roku 2017/2018 získat jednu z celkem 28 návštěv olympioniků a legend z Českého klubu olympioniků. Během nich si děti vyzkouší nejrůznější tréninkové prvky, které sportovci využívají v rámci své přípravy například pro zvýšení fyzické kondice či lepší koordinaci. Tréninky budeme nově losovat dvakrát a to v lednu a květnu 2018.

Podmínky pro účast v losování:

Za každého žáka, který splní všechny disciplíny Sazka Olympijského víceboje (8 disciplín Olympijského diplomu nebo 10 disciplín Odznaku všestrannosti) získá škola 1 bod. Za každých 100 bodů je škola 1x v losovacím osudí. Čím vícekrát je škola v osudí, tím větší šanci má na výhru. Malé školy s počtem žáků pod 100 musí split všechny disciplíny (8 disciplín Olympijského diplomu nebo 10 disciplín Odznaku všestrannosti) s 80% svých žáků, aby byly zařazeny do slosování.

Poslední termín pro vložení výsledků: 15. 1. 2018

Odměna realizována: březen 2018

V druhém termínu losování jsou znovu započítáni žáci, kteří splnili disciplíny Sazka Olympijského víceboje před termínem prvního losování. Škola, která byla vylosována v prvním termínu, nemůže být vylosována v druhém termínu.

Příklad: Škola o 110 žácích splní se 100 žáky Olympijský diplom a je zařazena v prvním losování 1x. V prvním losování není výherní. Do termínu druhého losování splní Olympijský diplom se zbylými 10 žáky a se všemi žáky splní také Odznak všestrannosti. V osudí při druhém losování je 2x 110+110=220)

Poslední termín pro vložení výsledků: 30. 4. 2018

Odměna realizována: podzim 2018

Závěrečná výhra

Na konci tohoto ročníku Sazka Olympijského víceboje opět rozdělíme 1 000 000 Kč na nákup sportovního vybavení.

Podmínky pro účast v losování:

Za každého žáka, který splní všechny disciplíny Sazka Olympijského víceboje (8 disciplín Olympijského diplomu nebo 10 disciplín Odznaku všestrannosti) získá škola 1 bod. Body škola získává stejně jako v případě losování o tréninky s olympioniky, platí tedy pro losování o tréninky s olympioniky i pro losování o sportovní vybavení.

Výše potenciální výhry závisí na počtu bodů. Škola, která dosáhne na 100 bodů, bude v losování o 10 000 Kč. Malé školy do 100 žáků mají opět podmínku 80% zapojení svých žáků, aby byly zařazeny do slosování o 10 000 Kč. Pokud škola získá 200 bodů, posouvá se do losovacího koše, kde se hraje o 20 000 Kč. Při zisku 400 bodů má škola šanci vyhrát 40 000 Kč. Pokud má škola 600 bodů a více, je v losování o sportovní vybavení v hodnotě 60 000 Kč.

Příklad: Škola splní se 100 žáky Sazka Olympijský víceboj a vloží jejich výsledky 10. ledna. Je 1x v losování o trénink s olympionikem (100 bodů). S dalším 100 žáky splní Sazka Olympijský víceboj a vloží jejich výsledky 15. března. Je tedy 2x v druhém losování o trénink s olympionikem (100+100=200). S dalšími 200 žáky splní Sazka Olympijský víceboj a vloží jejich výsledky 25. května. Bude tedy v losovacím koši, ve kterém se hraje o 40 000 Kč (100+100+200=400).

Poslední termín pro vložení výsledků: 1. 6. 2018

Vítězným školám se po losování objeví v adminu speciální eshop, kde budou mít kredit odpovídající výhře. Z nabídky produktů partnera hlavní výhry, společnosti Sportisimo, si vyberou jednotlivé produkty a počty, aby vyčerpaly maximálně svůj kredit. Objednané sportovní vybavení bude doručeno na adresu školy.

Odměny pro garanty » Více o odměnách pro garanty zjistíte zde.

Zvýšení prestiže školy

Po úspěšném absolvování Sazka Olympijského víceboje čeká školy:

  • Certifikát pro školu – podle zapojeného procenta žáků školy v Olympijském diplomu udělíme certifikát za % zapojení žáků: zlatý 95–100 %, stříbrný 75–94 %, bronzový 50–74 % nebo účastnický 20–49 %.
  • Samolepka pro školu – podle zapojeného procenta žáků školy v Olympijském diplomu udělíme certifikát za % zapojení žáků: zlatý 95–100 %, stříbrný 75–94 %, bronzový 50–74 % nebo účastnický 20–49 %.
  • Putovní pohár – pro vítěznou školu republikového finále Odznaku všestrannosti.