Klíčové termíny a pojmy

 • Spuštění registrace: 1. 9. 2017
 • Spuštění adminu pro vkládání výsledků: 1. 9. 2017
 • Pro získání tréninku s olympionikem během jara 2018 bude rozhodující aktuální zapojení školy k půlnoci 15. 1. 2018
 • Termín konání tréninků s olympioniky (jaro) :14 tréninků březen 2018
 • Pro získání tréninku s olympionikem během podzimu 2018 bude rozhodující aktuální zapojení školy k půlnoci 30. 4. 2018
 • Termín konání tréninků s olympioniky (podzim): 14 tréninků říjen 2018
 • Okresní kola Odznaku všestrannosti: 26. 2. – 27. 4. 2018
 • Ukončení vkládání výsledků: 1. 6. 2018 o půlnoci
 • Krajská kola Odznaku všestrannosti: 7. 5. – 1. 6. 2017
 • Předání Olympijských diplomů / Odznaku všestrannosti a analýz: červen 2017
 • Vyhlášení a ocenění vítězných škol: 6. 6. 2018 losování výherců šeku na sportovní vybavení a následně 20. 6. 2018 předání výhry
 • Republikové finále Odznaku všestrannosti: 6.– 7. 9. 2018


Olympijský certifikát žáka

 • Při splnění nejméně jedné disciplíny v průběhu celého školního roku bude ke stažení
  v adminu.

Garant

Každá škola si zvolí garanty (max. počet 5) − nejlépe učitele tělesné výchovy, kteří budou mít na starosti úkony spojené s projektem. Ředitel školy by měl projekt v rámci školy podpořit a dohlížet na jeho plnění, přičemž se na něj nevztahují žádné administrativní úlohy. Co by měl garant projektu zvládnout:

 • Garant zajišťuje při hodinách tělesné výchovy plnění disciplín co největším počtem žáků. Doporučujeme plnit disciplíny s ohledem na část projektu, kterou si garant se svou třídou stanovil – Olympijský diplom, případně Odznak všestrannosti. Možné je samozřejmě plnit disciplíny Sazka Olympijského víceboje – Olympijský diplom i Odznak všestrannosti – současně nebo je kombinovat s ohledem na sportovní zdatnost žáků.
 • Garant motivuje děti a snaží se je nadchnout pro účast v prestižním Sazka Olympijském víceboji.
 • Zaznamenává výsledky žáků do interního online systému Sazka Olympijského víceboje (= admin) a ručí za jejich správnost. Výsledky zadává společně s ostatními údaji včetně e-mailového kontaktu na rodiče, který potřebujeme, abychom mohli rodičům poslat sportovní analýzu jejich dítěte. Garant proto informuje rodiče, že jejich e-mail bude využit výhradně pro tento účel nebo pro účely spojené s informováním o náborech klubů relevantních pro jejich dítě. Formulář pro poskytnutí souhlasu rodičů najdete v adminu. Pokud rodiče nechtějí poskytnout e-mailovou adresu, může garant zapsat do kolonky svůj e-mail.
 • V maximální možné míře zajistí propagaci projektu v rámci školy a mezi rodiči. Představí Sazka Olympijský víceboj rodičům na třídních schůzkách a v případě zájmu je bude informovat o výsledcích.
 • Dohlíží na dodržování daných pravidel a chová se v souladu s Chartou Sazka Olympijského víceboje.

Admin

 • Interní online systém Sazka Olympijského víceboje, do kterého je možné zaregistrovat školu. Online systém eviduje žáky, školu, umožňuje zadávání výsledků a jejich kompletní správu. Do interního systému – adminu mají přístup garanti (učitelé) spravující svou část administrace žáků a školy příslušející části programu (Olympijský diplom a Odznak všestrannosti), do které je škola zapojená.

Postaršení žáka/třídy

 • Pokud se škola účastnila předchozích ročníků Sazka Olympijského víceboje nebo OVOV a má již v adminu zaregistrované žáky, je možné v dalším ročníku tyto žáky „postaršit“. Není potřeba zadávat je znovu, postaršením se z prvňáků stanou obratem druháci. Platí pro všechny již zadané žáky. Postaršením zůstávají v systému veškeré zadané informace k žákovi. Pro nově příchozí samozřejmě platí nová registrace.

Přesun žáka

 • Administrační systém nově nabízí možnost přesunout žáka mezi třídami příslušné školy za předpokladu ponechání veškerých zadaných informací.