Olympijský diplom

Základní informace

Olympijský diplom se soustřeďuje na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho hlavním cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků na základních školách a odpovídajících stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií do osmi měřitelných disciplín. A zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase. Každé dítě si může najít sporty, které mu nejvíce půjdou. Po splnění všech osmi disciplín totiž žáci dostanou Olympijský diplom – unikátní analýzu pohybových schopností. Ta dětem ukáže, pro které sporty mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se sportům ve svém okolí mohou věnovat. Pro žáky, kteří analýzu získali již v předchozích ročnících Sazka Olympijského víceboje, bude po splnění všech disciplín připraven nadstavbový diplom s analýzou zlepšení a doporučeními pro trénink.

Pokud Vás zajímají bližší informace, podívejte se na Olympijský diplom a Odznak všestrannosti s vysvětlivkami.

Disciplíny

Cílem Sazka Olympijského víceboje je zapojit do všech osmi disciplín co nejvíce žáků dané školy. Disciplíny se plní během hodin tělesné výchovy, kdy garant (učitel) zaznamenává výsledky žáků a následně je společně s údaji žáka vloží do online systému (adminu) na webových stránkách projektu.

Disciplíny plní žáci minimálně jednou v průběhu celého školního roku, lze je ovšem plnit i vícekrát za rok, přičemž platí poslední zapsaná hodnota ke dni ukončení možnosti vkládání výsledků do adminu, což je do půlnoci 1. 6. 2018. Pokud budete mít šanci plnit disciplíny vícekrát, věřte, že vaši žáci se v nich budou výrazně zlepšovat, což je bude motivovat ke sportu.

Přehled disciplín:

1. Ohebnost: Hluboký předklon
2. Hbitost: T-běh
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy
4. Rovnováha: Postoj čápa
5. Rychlost: Sprint 60 m
6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m (1. stupeň) / Zátopkův běh na 1 000 m (2. stupeň)
7. Výbušnost: Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň)
8. Síla: Hod basketbalovým míčem

Ke každé z disciplín je na stránkách projektu k dispozici instruktážní video a rady, které vám pomohou ke správné metodice provedení a měření. Disciplíny jsou definovány ve spolupráci s FTVS, AŠSK a SportAnalytik tak, aby pokrývaly všech osm klíčových fyzických schopností dětí (rychlost, ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost, výbušnost).

Tabulku pro vpisování výsledků během hodin tělesné výchovy je možné stáhnout a vytisknout z adminu. Najdete ji v záložce Dokumenty a informace v sekci Admin.

Každý žák, který splní disciplíny Olympijského diplomu, bude mít zároveň splněny také tři disciplíny Odznaku všestrannosti. Jde o tyto disciplíny: sprint 60 m, běh na 1 000 m, trojskok snožmo z místa.

Diplom (co vše se z něj dozvíte)

Po splnění všech osmi disciplín sestavíme žákovi individuální analýzu sportovních předpokladů. Díky ní je možné každému dítěti poradit, jaké jsou jeho silné stránky, doporučit mu cviky na rozvoj slabších schopností a stanovit jeho pohybový typ spolu s okruhy sportů, ve kterých bude nejlépe rozvíjet svůj talent. Vedle toho žáci ještě získají doporučení na vhodné sportovní kluby v jejich okolí. I v tomto ročníku budeme rozdávat dva druhy analýz. Žáci, kteří osm disciplín splní poprvé, získají individuální analýzu sportovních předpokladů. Žáci, kteří získali analýzu sportovních předpokladů v minulých ročnících, obdrží Olympijský diplom s analýzou jejich zlepšení a s doporučením na trénink.

Olympijský diplom žáka − podmínkou je, aby žák splnil všech osm disciplín.

Olympijský diplom třídy − podmínkou je, aby nejméně 50 % žáků dané třídy splnilo všech osm disciplín.

Termíny

  • Spuštění registrace: 1. 9. 2017
  • Spuštění adminu pro vkládání výsledků: 1. 9. 2017
  • Pro získání tréninku s olympionikem na jaře bude rozhodující aktuální zapojení školy k půlnoci 15. 1. 2018.
  • Termín konání tréninků s olympioniky (jaro):14 tréninků březen 2018
  • Pro získání tréninku s olympionikem bude rozhodující aktuální zapojení školy k půlnoci 30. 4. 2018.
  • Termín konání tréninků s olympioniky (podzim):14 tréninků říjen 2018
  • Ukončení vkládání výsledků: 1. 6. 2018
  • Předání Olympijských diplomů / Odznaků všestrannosti: červen 2018
  • Vyhlášení a ocenění vítězných škol: 6.6. 2018 proběhne losování výherců sportovního vybavení a následně 20.6. 2018 bude výhra slavnostně předána